پرسش‌های متداول

جهت ارتباط مستقیم با مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان می توان از روشهای ذیل اقدام کرد:

·      از طریق صفحه تماس با مدیران ارشد به نشانی http://kwpa.ir/Default.aspx?tabid=1425

·      از طریق تماس با دفتر مدیرعامل به شماره های 3360324-3360136

·      از طریق ارسال ایمیل به نشانی shamsaei.m@kwpa.gov.ir

 

تغيير پروانه بهره برداري از منابع آبهاي سطحي-كشاورزي به شیوه ای که در توضیحات لینک زیر آمده، امکان پذیر است: http://eservices.kwpa.gov.ir/Default.aspx?tabid=314


مدارک لازم و فرآیند صدور پروانه بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی - بخش کشاورزی، در لینک زیر تشریح شده است: http://eservices.kwpa.gov.ir/Default.aspx?tabid=313

 

فرایند دریافت پروانه بهره برداری از منابع آبهای سطحی در لینک زیر قابل مشاهده است: http://eservices.kwpa.gov.ir/Default.aspx?tabid=310

 

·         ارسال مستندات شرکت به رایانامه info@kwpa.gov.ir

·  از طریق صفحه "تماس با ما" شبکه خبری سازمان به نشانی http://www.kwpa.info/confagiiw.html

 

·         از طریق تماس با دبیرخانه مدیرعامل به شماره 06113339757

·         از طریق مراجعه حضوری به دبیرخانه مدیرعامل واقع در طبقه پنجم ساختمان مرکزی سازمان

نحوه تنظیم درخواست وقت ملاقات با مدیرعامل از طریق لینک زیر قابل مشاهده است: http://eservices.kwpa.gov.ir/tabid/109/ArticleId/27/-27.aspx

·  از طریق صفحه "تماس با ما" شبکه خبری سازمان به نشانی http://www.kwpa.info/confagiiw.html

·         از طریق ارسال نمابر به روابط عمومی به شماره 06113365264

·         از طریق ارسال پیامک به شماره 30003337

 

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل