یسم الله الرحمن الرحیم

ما خدمتگزاران (مدیر و کارکنان) سازمان آب و برق خوزستان بهد منظور تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع که همانا رضایت خالق یکتاست به باورهای زیر هم پیمان و استوار خواهیم شد و تلاش خواهیم کرد.

1
با امید به رحمت الهی اعتقاد داریم اجرای طرحهای زیر بنایی موجبات عمرانی و آبادانی کشور و بهبود زندگی مردم را فراهم می نمایند لذا ترس از کمبود ها و تنگناها ما را ار راه درست ، انصاف و صداقت خارج نمی کند.
2
به روش های موجود و تشکیلات اداری سازمان دل خوش نمی کنیم و دائم در فکر یافتن راه نو ، روش تازه ، فراهم کردن ارتباط راحت تر و کارآمدتر کردن سازمان می باشیم.
3
با جسارت بخشیدن به افراد برای ابراز وجود ، ارائه اندیشه نو و خلاقیت ، روشهای قدیمی را ارزیابی ، شیوه هایی نوین را جایگزین و زمینه توسعه فکر ، نوآوری وابتکار عناصر مجموعه را فراهم می نماییم.
4
ضمن رعایت اصل گذشت ، رافت و منش اسلامی ، حفظ آبرو و اسرار شخصی و خانوادگی افراد و پرهیز از پرخاشگری ، عصبانیت و تحقیر دیگران نمادی از یک انسان مسلمان مورد نظر پیامبر (ص) باشیم.
5
از ورود به جناح بندی های سیاسی و قومیتی که مخالف حفظ اصول اسلام ، انقلاب مقدس جمهوری اسلامی باشد پرهیز می کنیم و ضمن داشتن گرایشات سیاسی و قومی که حق هر شهروند ایرانی است ، در تصمیم گیری های خود دخالت نخواهیم داد.
6
با رعایت اصولی چون سلسله مراتب ، نظم در امور و تواضع در عمل و مقابله با تشریفات زائد و اموری که مدیر را از زیردستان جدا می سازد به استقبال خدمت به مردم کشورمان می رویم.
7
به جایگاه رفیع کارکنان ، بازنشستگان ، پیشکسوتان ، افراد مسن و با تجربه سازمان احترام ویژه می گذاریم و از تجارب آنان به عنوان منبع و مرجع تخصص ، تجربه ، اطلاعات و آگاهی ها استفاده خواهیم کرد چرا که آنان به عنوان ارزشمندترین سرمایه های سازمان محسوب می شوند.
8
ارج نهادن به جوانان شاغل در سازمان به عنوان نیروی متخصص و متعهد به ارزشهای انقلاب و اسلام در راستای گسترش علوم ، فناوری و توسعه پایدار در بخش آب و برق که نوید بخش اشتغال و رفاه آینده درخشان جهت مردمان خواهد بود از اولویت های مدیریتی در سازمان می باشد.
9
به صداقت ، سلامت مالی ، دل سوزی ، تعهد پذیری ، تلاش خستگی ناپذیر کارکنان بهاء می دهیم و در عمل و سخن ، خصلت های نیکوی انسانی و اسلامی را تشویق و حمایت می کنیم.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل