اهداف سازمان

     اثربخشي سبک و شيوه رهبري

     توسعه کار گروهي

     پيدايش و نهادينه شدن مديريت استراتژيک در سازمان( هماهنگي استراتژيک )

     دستيابي به يک فرهنگ سازماني کارآمد و مناسب

     افزايش‌آمادگي استراتژيک منابع انساني

     همسو شدن فناوري اطلاعات و ارتباطات با اهداف استراتژيک سازمان

     تقويت جايگاه اجتماعي سازمان در استان

     تقويت بنيه مالي سازمان

     دستيابي به مدل بهينه تعامل سازمان با شرکت‌هاي تابعه

     دستيابي به سيستم جامع مديريت پروژه tpms

     بهينه سازي هزينه‌هاي عملياتي و ستادي

     بهينه‌سازي شراکت‌ها و برون‌سپاري‌ها در زنجيره تامين

     افزايش توان و قدرت اثرگذاري سازمان بر محيط در راستاي تحقق اهداف سازماني

     افزايش بهره‌وري و راندمان کليه مراحل زنجيره مديريت آب

     افزايش ظرفيت انرژي‌هاي برقابي همراه با حفظ ظرفيت‌هاي حاصل شده

     بهينه شدن نظام تحقيق و توسعه در سازمان

     افزايش ظرفيت منابع آبي استان و حفظ توان ظرفيت‌هاي حاصل شده

     حفاظت بهينه ( کمي و کيفي ) از منابع آب استان

     توسعه كسب وكار و رضايت مشتريان وذينفعان

     افزايش ميزان سودآوري ،درآمدها و بازگشت سرمايه گذاري در طرحها

     افزايش توان رقابت پذيري سازمان در منطقه خاورميانه و قابليت انطباق با الزامات سازمان تجارت جهاني و ساير معاهدات بين المللي مرتبط با صنعت آب وبرق

     همسو شدن نظام مديريت منابع آب استان بااهداف ملي نظام مديريت منابع آب و برقآبي كشور

     افزايش نقش و سهم سازمان دراشتغال زايي ،محروميت‌زدايي وايجاد رفاه و سلامت مردم استان

     تبديل شدن به متعالي ترين شركت زيرمجموعه وزارت نيرو و افزايش مستمر رتبه سرآمدي


پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل