بررسی تاثیر استفاده از زهاب مزارع نیشکر بر لاین های برنج متحمل به شوری در روش کشت نشایی و خشکه کاری در جنوب خوزستان

با توجه به کمبود منابع آب شیرین، یکی از راه کارهای اساسی جهت تامین منابع آب کشاورزی، استفاده از آب های نامتعارف شامل آب خروجی زهکش ها، آب های شور و پساب ها می باشد. مدیریت زهاب های خروجی و حجم آن بدلیل جلوگیری از اثرات زیست محیطی مخرب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در سال 1396 تفاهم نامه ای بین سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه نیشکر و صنایع وابسته به امضا رسیده تا کشت برنج را با استفاده از زهاب بررسی نماید. با توجه به نتایج بهره وری رقم عنبوری قرمز با کاهش 39درصدی رژیم آبیاری تلفیقی زهاب نسبت به آبیاری با آب کارون کمترین کاهش عمل‌کرد و لاین S2 با 49 درصد بیشترین کاهش عمل‌کرد را داشتند. در این میان بیشترین عمل‌کرد دانه ای در مدیریت آبیاری با آب کارون مربوط به رقم عنبوری قرمز و کمترین آن مربوط به لاین s2 بود.


  تاریخ شروع
سه‌شنبه 1 اسفند 1396
  تاریخ پایان
پنجشنبه 30 آبان 1398
  اعتبار کل پروژه
5,000 میلیون ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

اهداف طرح :

- بکارگیری منابع آب با کیفیت پایین ( زهاب نیشکر ) برای تولید برنج

- بررسی تاثیر رژیم های آبیاری با رهاب بر خصوصیات خاک و شرایط کشت برنج در ارقام متحمل به شوری

- تعیین اثر متقابل رژیم های آبیاری بر عملکرد و اجرای مختلف لاین های برنج

محدوده کاری :

- جنوب اهواز

- اراضی شرکت کشت و صنعت نیشکر

در استان خوزستان تولید زهاب از فعالیتهای مختلف به ویژه کشاورزی،یکی از مشکلات جدی است. در این استان در مجموع نزدیک به چهار میلیارد متر مکعب زهاب در سال تولید می گردد. حجم زهاب حوضه کارون به تنهایی حدود دو میلیارد مترمکعب در سال است. واحدهای توسعه نیشکر و مزارع پرورش ماهی از تولیدکنندگان اصلی زهاب این حوضه هستند. یکی از مناطقی که زهاب در آن انباشته شده و در حال حاضر به دغدغه ای جدی تبدیل شده،حوضچه های تبخیری جنوب اهواز در منطقه مرزی با عراق است. اما اعتقاد بر این است که از زهاب باید برای کشت گیاهان مقاوم به شوری و یا پرورش آبزیان استفاده شود و بخش بزرگی از زهاب به مصرف برسد.در این مطالعه تاثیر استفاده از زهاب مزارع نیشکر بر لاین های برنج متحمل به شوری در روش کشت نشایی و خشکه کاری در جنوب خوزستان بررسی گردید.

061-33150000

سرکار خانم خدیجه صانعی دهکردی

 

سرکار خانم خدیجه صانعی دهکردی

  تاریخ ثبت : سه‌شنبه 30 آبان 1402
 نادیا فلاحی
 179

آمار سایت

  • کاربران آنلاین: 568
  • بیشترین بازدید همزمان: 568
  • بازدید امروز: 495
  • شناسه IP شما : 3.236.145.153

آدرس تماس

  • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
  • صندوق پستی: 137 - 61335
  • تلفن: 33150000 (061)
  • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)