سد تنظیمی - انحرافی گتوند

نوع سد از نظر کاربرد و ساختمان : تنظیمی ر انحرافی با بازوهای خاکی و سر ریز بتنی است . نوع سد از نظر پایداری : وزنی و دارای سیستم آب بندی پرده تزریق است . سد دارای 11 عدد سرریز بتنی به شکل اُ جی ) Oggee ( است که در امتداد تاج در مجاورت هم قرار گرفته اند و در بالای هر یک از آنها یک عدد دریچه قوسی ) رادیال ( ، به منظور کنترل دبی خروجی از سد تعبیه شده است . عررضهر سرریز 32/13 متر ، ابعاد هر دریچه 25/7 * 32/13 و ظرفیت تخلیه هر کدام 522 متر مکعب در ثانیه می باشد .


  تاریخ شروع
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
 میلیون ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

به منظور تخلیه رسوبات، از ابتدای مسیر کانال های آبگیر پشت سد، در طرفین سر ریزها و در تراز پایین سد، 5 عدد مجرای لجن کش تعبیه شده است که هر کدام دارای یک دریچه کشویی به ابعاد 2/1 *2/1 و ظرفیت تخلیه ای برابر با 50 منر مکعب در ثانیه می باشد ( 4 عدد در ضلع سمت راست سد در محل آبگیر کانال گتوند و یک عدد در ضلع سمت چپ در محل آبگیر کانال عقیلی ) .

موقعیت جغرافیایی سد :

48 درجه و 50 دقیقه و 8 ثانیه شرقی و 32 درجه و 16 دقیقه و 33/1 ثانیه شمالی است که در سیستم مختصات  UTM این مقادیر برابر با 296150 شرقی و 3573069 شمالی می باشد.

ارتفاع سد از سطح دریا برابر با 84 متر می باشد.

دریاچه سد دارای ظرفیتی برابر با 14/96 میلیون متر مکعب، مساحتی معادل 3/12 کیلومتر مربع و طولی برابر با 14/65 کیلومتر است.

 

مشخصات فنی :

- طول بازوهای خاکی سد                                   508 متر

- طول تاج                                                         202 متر

- عرض تاج                                                       8/8 متر

- ارتفاع آن از کف زیرین                                         27 متر

06133150000

  • سد تنظمی - انحرافی گتوند

آقای داوود ممبینی

  تاریخ ثبت : یکشنبه 10 تیر 1403
 نادیا فلاحی
 58

آمار سایت

  • کاربران آنلاین: 568
  • بیشترین بازدید همزمان: 568
  • بازدید امروز: 150
  • شناسه IP شما : 44.200.140.218

آدرس تماس

  • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
  • صندوق پستی: 137 - 61335
  • تلفن: 33150000 (061)
  • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)