شرح وظایف معاونت

شرح وظایف معاونت بهره برداری سد و نیروگاه

 1. هماهنگی و ایجاد ارتباط با واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی و شرکت مدیریت منابع آب ایران در زمینه فعالیت های بهره برداری، نگهداری، رفتارسنجی و تعمیرات سدها و تأسیسات وابسته
 2. پیشنهاد سیاست ها و مدل های بهره برداری و تهیه و تدوین نظام برنامه های بهره برداری از سدهای مخزنی، تنظیمی، انحرافی و تأسیسات وابسته
 3. تهیه و ابلاغ دستورالعمل های لازم به واحدهای مربوطه در زمینه نحوه نظارت بر چگونگی بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی که توسط شرکت های بهره برداری اداره می شوند
 4. برنامه ریزی و نظارت در انجام مطالعات به منظور بازنگری دستورالعمل ها و بهبود روش های بهره برداری و نگهداری جهت دسترسی به حداکثر استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده در تأسیسات مربوط به سدها و افزایش راندمان و طول عمر مفید آنها
 5. برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی امور مربوط به نگهداری و بهره برداری بهینه از سدها و تأسیسات وابسته
 6. پیش بینی و تنظیم برنامه های تولید نیرو با هماهنگی و ارتباط با دفتر بازار برق
 7. تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه مطالعات و اجرای تعمیرات و پایداری سدها
 8. نظارت بر حسن اجرای کلیه دستورالعمل های عملیاتی ثابت و متغیر (خاص و عام) ابلاغ شده به نیروگاه های برق آبی در قالب بازدیدهای زمان بندی شده
 9. انجام برنامه ریزی لازم برای بررسی و تأیید عملکرد پیمانکاران جهت عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه
 10. ایجاد هماهنگی لازم مابین شرکت های تولید و تعمیرات نیروگاه ها
 11. نظارت بر اجرای کلیه پروژه های نیروگاهی
 12. مبادله قرارداد خرید انرژی شرکت ها
 13. اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای بهره برداری بهینه و حصول اطمینان از تولید برق نیروگاه های برق آبی
 14. برون سپاری مدیریت تولید نیروگاه های برق آبی و گسترش مشارکت بخش غیردولتی و مردمی و توسعه رقابت در تولید انرژی برق آبی
 15. کارگزاری در اجرای ضوابط و قوانین مربوط به موضوع تولید انرژی نیروگاه های برق آبی از جمله مدیریت ، کنترل و انجام امور و مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی از تأسیسات نیروگاه های برق آبی
 16. راهبری و انجام نظارت در شناخت، مطالعه و اجرای طرح های توسعه نیروگاه های برق آبی و همچنین راهبری و انجام نظارت در بهره برداری از تأسیسات مذکور
 17. تهیه و تدوین دستورالعمل ها و روش های استفاده بهینه از نیروگاه های برق آبی و ارائه آنها به وزارت نیرو جهت تصویب
 18. تهیه دستورالعمل ها ، ضوابط ، معیار و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه احداث ، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات برق آبی و ارائه آن به وزارت نیرو جهت تصویب
 19. تدوین و پیشنهاد تعرفه های برق و خدمات جانبی نیروگاه های برق آبی و پیگیری لازم برای طی مراحل قانونی و تصویب و نظارت بر اعمال تعرفه ها در واحدهای تولیدی
 20. انجام اقدامات و پشتیبانی های لازم به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرایی ، بهره برداری و نگهداری از طرح های برق آبی و تأسیسات مربوطه
 21. تنظیم و انتشار گزارش های ادواری از وضعیت تولید نیروگاه های برق آبی و چگونگی رقابت در بازار برق و همچنین مطالعه و تدوین پیشنهاد جهت تأمین نیازهای شبکه برق توسط نیروگاه های برق آبی

 

 تاریخ ثبت : چهارشنبه 11 دی 1398
  آخرین به روزرسانی : چهارشنبه 11 دی 1398
 
 12848

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 692
 • شناسه IP شما : 100.28.2.72

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)