شرح وظایف

شرح وظایف معاونت طرح و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی

 • بکارگیری و هدایت کلیه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در مطالعه و اجرای طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی به منظور دسترسی به اهداف و برنامه ها در چارچوب سیاست ها و اولویت های تعیین شده
 • برنامه ریزی و نظارت بر کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی با هماهنگی واحدهای ذیربط
 • نظارت برحسن اجرای طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی و قراردادهای در دست اجرا و کنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه های از پیش تعیین شده
 • برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر تعیین مشخصات و سیمای طرحها و ارزیابی زمینه های جلب مشارکت تشکلهای مردمی در سرمایه گذاری ها
 • نظارت بر مطالعات و بررسی های زیست محیطی ، مطالعات اجتماعی و تدوین نظامهای بهره برداری و مستند سازی طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی در کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح
 • ارائه خدمات مشورتی و پشتیبانی های تخصصی به مجریان طرحها با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در ارتباط با فعالیت های محوله
 • اعلام برنامه های مطالعاتی و اجرائی و مشخصات فنی و احجام عملیات مورد نظر طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی به معاونت برنامه ریزی سازمان
 • نظارت بر مبادله و پیگیری موافقت نامه های طرحهای شبکه های آبیاری و زهکشی و تخصیص بودجه و انجام هماهنگی های لازم
 • همکاری با دفتر برنامه ریزی منابع آب در تهیه و تنظیم برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت و پیش بینی برنامه های زمانی مطالعات و عملیات اجرائی طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی
 • بررسی ، پیشنهاد و اتخاذ روش های مناسب در انتخاب مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط، تعیین صلاحیت و انتخاب مجری
 • بررسی روشهای انجام کار و پیشنهاد روشهای مناسب تر بر اساس قانون افزایش بهره وری در تمام فعالیتهای ذیربط اعم از نیروی انسانی و نوع اجرای کار پیمانی و مشاوره ای
 • تهیه شرح خدمات، بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت های موقت و قطعی ، امور اعتباری ، تشکیل کمیته های تخصصی در مراحل مطالعه و اجرا و مراحل مختلف طرح با رعایت قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها و بخشنامه های موضوعه
 • برنامه ریزی و هماهنگی با معاونت حفاظت و بهره برداری در طول دوره تضمین و تحویل موقت و انجام هماهنگی های لازم به منظور بهره برداری بهینه از طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی
 • تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری و سایر گزارشات مدیریتی از وضعیت طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی و ارائه پیشنهادات ضروری به مقام مافوق
 • هماهنگی و نظارت در استقراربانک اطلاعاتی طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی به منظور دسترسی سریع به آمار و اطلاعات و تهیه گزارشات تلفیقی و مدیریتی
 • انجام مطالعات و اجرای سیستم های دفاع غیر عامل برای طرحهای شبکه های آبیاری و زهکشی
 • بررسی و پیشنهاد روشهای جدید نظام فنی و اجرایی صنعت آب
 • کنترل و نظارت بر واحدهای تابعه در تمام مراحل مطالعه و اجرای طرحهای شبکه های آبیاری و زهکشی

 تاریخ ثبت : چهارشنبه 11 دی 1398
  آخرین به روزرسانی : چهارشنبه 11 دی 1398
 
 10573

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 1,724
 • شناسه IP شما : 100.26.176.111

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)