معرفی مدیریت مالی و ذیحسابی اعتبارات جاری

 

معرفی مدیریت مالی و ذیحسابی اعتبارات جاری

 • نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه و صحت و سلامت آنها
 • نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
 • نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
 • نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور
 • برنامه ریزی جهت امور مالی و تعیین اهداف مدیریت مالی با توجه به امکانات و منابع
 • همکاری و نظارت و مشارکت در تعیین اهداف کیفیت
 • نظارت و حصول اطمینان از تأمین منابع مورد نیاز و محیط کار مدیریت مالی
 • برنامه ریزی جهت تأمین منابع مالی و نظارت بر مصرف منابع مالی طبق قوانین و مقررات
 • حصول اطمینان از تعیین و شناسایی نیازهای آموزشی پرسنلی
 • حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات و سیستم مالی 

 

مدیریت مالی و ذیحساب اعتبارات جاری : جناب آقای کاوس براتی 

 تاریخ ثبت : چهارشنبه 11 دی 1398
  آخرین به روزرسانی : یکشنبه 19 فروردین 1403
 پشتیبانی گروه دیبا
 11880

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 668
 • شناسه IP شما : 100.28.2.72

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)