معرفی مدیریت ذیحسابی و طرح های تملک دارایی سرمایه ای

 

معرفی مدیریت ذیحسابی و طرح های عمرانی

امور ممیزی

صورت وضعیت و پرداخت های ارسالی  معاونت ها و مجریان طرحهای عمرانی بررسی و در صورت تأیید نسبت به صدور سند پرداخت وجه اقدام می نمایند.

 • ممیزی قراردادهای آب
 • ممیزی نیروگاه های برق آبی
 • ممیزی خرید و اعتبارات اسنادی

امور خزانه و اعتبارات

ثبت شناسنامه طرحها ، ثبت موافقتنامه های پیشنهادی و ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، تهیه فرم درخواست وجه از خزانه و ثبت عملیات آن در دفتر ، تأمین اعتبار اولیه و ثانویه ، تهیه گزارشات مختلف جهت مدیریت ها ، مجریان خزانه .انطباق موافقتنامه های ابلاغی و ارائه گزارشات و مغایرات به معاونت برنامه ریزی سازمان و دفتر ذیحسابی . انطباق درخواست وجه مجریان با موضوع موافقتنامه ها

امورتمرکز حساب طرحها

 • قسمت دفتر داری و تهیه صورتهای مالی : کنترل ثبت اسناد صادره در دفاتر و تهیه صورتهای مالی و گزارشات درون و برون سازمانی
 • قسمت اموال و انبار ، سپرده و ضمانتنامه های بانکی : ثبت اموال خریداری شده از محل ودجه طرحهای عمرانی در سیستم مکانیزه ، ثبت ، تمدید ، ضبط و آزادسازی سپرده ها و ضمانتنامه های بانکی و سفته ها

 تاریخ ثبت : چهارشنبه 11 دی 1398
  آخرین به روزرسانی : یکشنبه 19 فروردین 1403
 پشتیبانی گروه دیبا
 12570

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 799
 • شناسه IP شما : 100.28.2.72

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)