شرح وظایف

شرح وظایف معاونت آبرسانی

 • بکارگیری و هدایت کلیه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در مطالعه و اجرای طرح های آبرسانی به منظور دسترسی به اهداف و برنامه ها در چارچوب سیاست ها و اولویت های تعیین شده .
 • برنامه ریزی و نظارت بر کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح های آبرسانی .
 • نظارت برحسن اجرای طرح های آبرسانی و قراردادهای در دست اجرا و کنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه های از پیش تعیین شده .
 • نظارت بر مطالعات و بررسی های زیست محیطی ، مطالعات اجتماعی و تدوین نظامهای بهره برداری و مستند سازی طرح های آبرسانی در کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح .
 • ارائه خدمات مشورتی و پشتیبانی های تخصصی به مجریان طرحها با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در ارتباط با فعالیت های محوله .
 • اعلام برنامه های مطالعاتی و اجرائی و مشخصات فنی و احجام عملیات مورد نظر طرح های آبرسانی به معاونت برنامه ریزی سازمان .
 • نظارت بر مبادله و پیگیری موافقت نامه های طرحهای آبرسانی و تخصیص بودجه و انجام هماهنگی های لازم .
 • همکاری با معاونت برنامه ریزی در تهیه و تنظیم برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت و پیش بینی برنامه های زمانی مطالعات و عملیات اجرائی آبرسانی .
 • بررسی ، پیشنهاد و اتخاذ روش های مناسب در انتخاب مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط، تعیین صلاحیت و انتخاب مجری ، تهیه شرح خدمات ، بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت های موقت و قطعی ، امور اعتباری ، تشکیل کمیته های تخصصی ، در مراحل مطالعه و اجرا و مراحل مختلف طرح با رعایت قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها و بخشنامه های موضوعه .
 • تحویل موقت و انجام هماهنگی های لازم به منظور بهره برداری بهینه از طرح های آبرسانی .
 • تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری و سایر گزارشات مدیریتی از وضعیت طرح های آبرسانی و ارائه پیشنهادات ضروری به مقام مافوق .
 • هماهنگی و نظارت در استقرارسیستم های اطلاعاتی آبرسانی به منظور دسترسی سریع به آمار و اطلاعات و تهیه گزارشات تلفیقی و مدیریتی .
 • انجام مطالعات و اجرای سیستم های دفاع غیر عامل برای طرحهای آبرسانی .
 • بررسی و پیشنهاد روشهای جدید نظام فنی و اجرایی صنعت آب
 • بررسی روشهای انجام کار و پیشنهاد روشهای مناسب تر بر اساس قانون افزایش بهره وری در تمام فعالیتهای ذیربط اعم از نیروی انسانی و نوع اجرای کار پیمانی و مشاوره ای .
 • بررسی های فنی مطالعات و گزارشات تهیه شده طرحها .
 • بررسی و نظارت های دوره ای از طرحهای در دست اجرا.
 • رسیدگی صورت وضعیت های ارسالی از مشاوران و پیمانکاران.

 تاریخ ثبت : چهارشنبه 11 دی 1398
  آخرین به روزرسانی : چهارشنبه 11 دی 1398
 
 11951

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 806
 • شناسه IP شما : 100.28.2.72

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)