دفتر برنامه ریزی مخازن سدها و تولید نیروگاه ها

دفتر برنامه ریزی مخازن سدها و تولید نیروگاه ها

 1. نظارت بر اخذ آمار ایستگاههای هیدرومتری ، بهره برداری مخازن سدها ، سدهای تنظیمی ، نیازهای آبی شرکت های آبیاری وکلیه حقابه بران آبهای سطحی وبررسی صحت وسقم کلیه آمار واطلاعات دریافتی.
 2. نظارت بر میزان مصرف آب توسط کلیه برداشت کنندگان آب از رودخانه ها اعم از شرب ، صنعت وکشاورزی.
 3. نظارت بر پردازش تصاویر ماهواره ای بمنظور تعیین سطح پوشش برفی حوزه های آبریز رودخانه ها .
 4. نظارت بر تهیه و اجرای دستورالعمل های صادره بهره برداری مخازن سدها.
 5. نظارت بر عملکرد وبهره برداری کلیه سدهای مخزنی ، تنظیمی وانحرافی در حوزه های آبریز رودخانه ها .
 6. نظارت وانجام پیش بینی مقادیر آب ورودی به مخازن سدها.
 7. نظارت بر پردازش و تجزیه وتحلیل های آماری و انجام محاسبات لازمه مورد نیاز.
 8. برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت بهره برداری از مخازن سدها .
 9. کسب اطلاعات مستمر از محدودیت ها ، وضعیت موجود ، برنامه های آتی کلیه سدها وهمچنین فعالیت عمرانی متاثر بر آبگذری رودخانه.
 10. دریافت سنجش ذخایر برفی حوزه های آبریز رودخانه ها.
 11. نظارت بر کنترل سیلاب ها و کم آبی های بوجود آمده.
 12. برنامه ریزی و نظارت سالانه در مورد استفاده از خدمات مؤسسات فنی در زمینه منحنی های تراز کف دریاچه سد
 13. نظارت بر آبگیری و میزان خروجی آب سدها بمنظور اطمینان از حفظ ذخیره کمی لازم جهت تامین کیفیت آب پائین دست
 14. پیش بینی و تنظیم برنامه های تولید و مصرف آب براساس نیازهای مستمر و فصلی.
 15. ایجاد توازن و هماهنگی بین برنامه تولید و برنامه ورود و خروج آب و تنظیم و اجرای برنامه های آبگیری ، تخلیه دریاچه و جلوگیری از اتلاف منابع مذکور.

 

 تاریخ ثبت : چهارشنبه 11 دی 1398
  آخرین به روزرسانی :
 
 9901

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 1,799
 • شناسه IP شما : 44.200.86.95

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)