دفترخدمات مشترکین و تعرفه

 

شرح وظایف مدیر دفتر خدمات مشترکین و تعرفه

 • همکاری بر انجام مطالبات لازم و برنامه ریزی و اتخاذ راهکارها و روش های علمی جهت افزایش درآمدهای حاصل از فروش آب در شبکه های آبیاری و مناطق با هدف ایجاد زمینه های لازم برای سودآوری و یا کاهش زیان دهی شرکت های بهره برداری و امور آب مناطق
 • پیگیری و همکاری برانجام مطالبات و برنامه ریزی در زمینه تخصیص و مصرف آب در شبکه های آبیاری و امور آب مناطق به منظور بهره برداری مطلوب از نتایج آب و خاک
 • سرپرستی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین بخش ها در کلیه امور مربوط به خدمات مشترکین و تعرفه های شبکه های آبیاری و امور آب مناطق
 • تدوین و تهیه برنامه سیستم های جمع آوری و پردازش اطلاعات و ارائه نتایج آن
 • بررسی و نظارت بر برآورد درآمد سالانه و هزینه های شرکت های بهره برداری در شرکت های بهره برداری و امور آب مناطق و تعیین میزان درآمد شرکت ها از نتایج مختلف و مقایسه آن با برنامه های پیش بینی شده
 • نظارت و به هنگام نمودن دستورالعمل های مربوط به خدمات مشترکین آب و تدوین دستورالعمل های لازم در این خصوص
 • جمع آوری اطلاعات در خصوص قیمت تمام شده هر مترمکعب آب و همچنین تعیین قدرت پرداخت مصرف کنندگان به منظور ارائه پیشنهاد نرخ آب کشاورزی جهت اجرا در سطح شرکت های بهره برداری و اخذ مصوبات لازم
 • نظارت و ارائه توصیه های لازم در زمینه تغییر الگو و تراکم کشت و اثرات آن در مصرف آب ، سطح زیرکشت و میزان درآمد مصرف کنندگان
 • برآورد هزینه های توزیع و فروش آب با توجه به شاخص هزینه ها و ارائه راه حل اصلاحی در جهت بالا بردن کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها و اعمال سیاست صرفه جویی
 • همکاری در بررسی عوامل مؤثر در قیمت تمام شده آب استحصالی ، پیشنهاد حذف هزینه های اضافی و برآورد افزایش درآمد حاصله در منطقه
 • تهیه و تنظیم برنامه کشت در شبکه های آبیاری و امور آب مناطق براساس الگوی کشت و تراکم کشت
 • نظارت و پیگیری مسائل مربوط به کشت های فاقد قرارداد و جرائم و پیگیری حل مسائل آنها
 • مقایسه میزان ترکیب کشت و سطح کشت شده محصولات زراعی با نوع میزان پیش بینی شده در برنامه
 • نظارت بر عملکرد شرکت های بهره برداری و امور آب مناطق در زمینه انعقاد قراردادها با کلیه مشترکین ، فروش آب ، وصول درآمدهای حاصله از فروش آب و ارتقاء کیفی خدمات مورد نیاز مشترکین
 • نظارت و پیگیری در خصوص مکانیزه کردن سیستم امور مشترکین در شرکت های بهره برداری و امور آب مناطق
 • نظارت و رسیدگی به اعتراضات و شکوائیه های مشترکین در کلیه شبکه های آبیاری و امور آب مناطق و ارزیابی آنها
 • پیش بینی و تدوین بودجه پیشنهادی با هماهنگی و همکاری مدیریت برنا مه ریزی برای شرکت های بهره برداری آب و امور آب مناطق
 • نظارت و پیگیری بر ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS – GPS و RS) در شبکه های آبیاری و امور آب مناطق
 • شرکت در جلسات انعقاد قرارداد با مشترکین عمده در شرکتهای بهره برداری و امور آب مناطق و نظارت بر حسن اجرای آن
 • سیاست گذاری و نظارت بر انجام مساحی اراضی در شبکه های آبیاری و ارائه گزارش ارزیابی مساحی در سطح شرکت های بهره برداری آب و امور آب مناطق
 • بررسی و ارزیابی دستورالعمل ها و آئین نامه های ارسالی از وزارت نیرو جهت اجرا در سطح شرکت های بهره برداری و امور آب مناطق
 • نظارت و پیگیری و همکاری در زمینه تهیه نقشه های کاداستر در سطح سازمان و شرکت های بهره برداری آب و امور آب مناطق
 • بررسی و ارزیابی میزان رضایت مندی مشترکین و متقاضیان برداشت آب در زمینه های مختلف در شرکت های بهره برداری و امور آب مناطق و ارائه گزارش
 • نظارت و بررسی درخواست های انشعابات آب (اشتراک آب ) برای کلیه مشترکین و ارائه به کمیسیون جهت تعیین حق اشتراک جهت اجرا در شرکت های بهره برداری و امور آب مناطق
 • نظارت و پیگیری بر اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب – آئین نامه تثبیت آب بهای زراعی و سایر قوانین و مصوبات و رعایت دستورالعمل های ابلاغی در شرکت های بهره برداری آب و امور آب مناطق
 • ارائه و پیشنهاد شیوه های مدیریتی و نحوه نظارت بر عملکرد امور مشترکین در شرکت های بهره برداری آب و امور آب مناطق
 • تهیه و تدوین گزارشات مقایسه ای هفتگی ، ماهیانه و سالیانه در خصوص میزان درآمدها ، مساحی اراضی ، الگوی کشت و سایر موارد در شرکت های بهره برداری و امور آب مناطق و ارائه به سازمان
 • نظارت ، همکاری و هماهنگی با بخش GIS شرکت ها و معاونت ها در خصوص تهیه نقشه های کاداستر ، ایجاد سیستم کارآمد و به هنگام GIS در سطح شرکت های بهره برداری و امور آب مناطق
 • تهیه و تنظیم فرآیند و دستورالعمل رسیدگی به شکایات مشترکین در شرکت های بهره برداری آب و امور آب مناطقبازدید از بخش های GIS ، RS و GPS شبکه های آبیاری به منظور کنترل پیشرفت کار و بررسی مشکلات موجود و ارائه راهکارهای کاربردی در این خصوص

 

 تاریخ ثبت : پنجشنبه 12 دی 1398
  آخرین به روزرسانی :
 پشتیبانی گروه دیبا
 10033

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 731
 • شناسه IP شما : 100.28.2.72

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)