پروژه های اجرا شده

 

پروژه های اجرا شده از محل مرمت و بازسازی اساسی شبکه آبیاری دز شماره 4022035
نام پروژه سال اجرا مبلغ(میلیون ریال) پیشرفت فیزیکی (درصد)
بازسازی و لاینینگ E2 – بطول 3.5 کیلومتر کانال 1385 16000 100
بازسازی و لاینینگ بتنی بخشی از کانال E2L3 1384 5000 100
مطالعات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری دز و خدمات کارفرمایی 1384 5000 100
علاج بخشی ایستگاههای پمپاژ شبکه 1386 7000 100
علاج بخشی سد انحرافی دز 1387 80000 100
بازسازی و لاینینگ کانال W1R8 1389 15765 64
بازسازی و لاینینگ کانال E2 بطول 8 کیلومتر در بازه های جدید 1389 46122 100
بازسازی و لاینینگ کانال E2L13 1389 49936 100
علاج بخشی و حفاظت سیفون بالا رود 1389 7500 100
جمع 232323

 

پروژه های اجرا شده از محل طرح مرمت و بازسازی اساسی تاسیسات آبی در دست بهره برداری
نام پروژه سال اجرا مبلغ(میلیون ریال) پیشرفت فیزیکی (درصد)
بازسازی کانال عقیلی شرقی گتوند به طول 5 کیلومتر 1388 8500 100
بازسازی کانال اصلی شاوور به طول 8 کیلومتر 1389 46000 100
مطالعات مرمت و بازسازی شبکه ها و خدمات کارفرمایی 1390 6000 100
خرید تجهیزات و ادوات هیدرومکانیاکال شبکه های آبیاری 1390 12000 100
بازسازی کانالهای A ، B و C شبکه شاوور 1390 48482 55
       
جمع 120982

 

پروژه های اجرا شده از محل طرح مرمت و بازسازی اساسی شبکه های آبیاری خوزستان به شماره 40202086
نام پروژه سال اجرا مبلغ(میلیون ریال) پیشرفت فیزیکی (درصد)
مطالعات مرمت و بازسازی شبکه ها و خدمات کارفرمایی  1387 4000 100
علاج بخشی تاسیسات آبگیر فجر  1387 29500 100
تکمیل پروژه علاج بخشی تاسیسات آبگیر فجر  1389 9500 100
خرید تجهیزات وادوات هیدرومکانیال شبکه های آبیاری  1389 8000 100
علاج بخشی ایستگاه پمپاژ پهونده  1389 8500 100
بازسازی کانال و زهکش فجر  1389 17485 100
علاج بخشی سد شهداء بهبهان  1391 9600 100
بازسازی کانال اصلی جایزان  1391 25000 100
خرید گاردریل و تجهیزات ایمنی کانال ها 1391 4500 100
جمع 116085

 

 تاریخ ثبت : پنجشنبه 12 دی 1398
  آخرین به روزرسانی : یکشنبه 15 دی 1398
 پشتیبانی گروه دیبا
 11560

آمار سایت

  • کاربران آنلاین: 568
  • بیشترین بازدید همزمان: 568
  • بازدید امروز: 691
  • شناسه IP شما : 100.28.2.72

آدرس تماس

  • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
  • صندوق پستی: 137 - 61335
  • تلفن: 33150000 (061)
  • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)