عملکرد اعتبارات

عملکرد اعتبارات نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری در 
نام شبکه اعتبار مصوب عملکرد درصد عملکرد
  جاری سرمایه ای جمع جاری سرمایه ای جمع جاری سرمایه ای جمع
دز 43810 21000 64810 43810 5900 49710 100 28 77
اوان 5424 6000 11424 5424 926 6350 100 15 56
کرخه شمالی 3966 3500 7466 3966 500 4466 100 14 60
گتوند 19539 10000 29539 19354 0 19539 99 0 66
شمال شرق 8700 4000 12700 8700 0 8700 100 0 69
میاناب 4500 3000 7500 4500 0 4500 100 0 60
کرخه جنوبی 16950 10000 26950 12145 0 12145 72 0 45
شاوور مدرن 3502 2000 5503 2950 0 2950 84 0 54
شاوور نیمه مدرن 4294 2000 6294 3400 0 3400 79 0 54
کوثر 2486 2000 4486 2250 0 2250 91 0 54
خرمشهر 1384 1000 2384 1350 0 1350 98 0 57
کرخه نور 3582 2000 5582 3050 0 3050 85 0 55
بهبهان 15255 8500 23755 15255 86 15341 100 1 65
جازان و فجر 7028 3000 10028 7028 0 7028 100 0 70
بنه باشت 4780 3000 7780 4780 0 4780 100 0 61
شهید رجایی 9040 5000 14040 9040 0 9040 100 0 64
شادگان 4882 4000 8882 4882 0 4882 100 0 55
رامشیر 5484 5500 11348 5484 0 5484 100 0 52
هندیجان 4181 4000 8181 4181 0 4181 100 0 63
شهید دامغانی 848 500 1348 848 0 848 100 0 63
جمع 170000 10000 270000 162761 7412 170173 96 7 6

 

 

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود، عملکرد نگهداری و تعمیرات جاری در سال  1393 ، 96 درصد بوده است . لیکن بدلیل کمبود نقدینگی برنامه های پیش بینی شده بخش سرمایه ای محقق نگردیده و لذا عملکرد کل به 63 درصد کاهش یافته است.

اقدامات مهم صورت گرفته در قالب عملیات مستمر سالیانه شامل:

 • احداث خط انتقال اتصال کانال اصلی پای پل به حوضچه ی مکش ایستگاه پمپاژ اوان 
 • بازسازی و علاج بخشی کانالهای شبکه آبیاری فجر
 • بازسازی و علاج بخشی بخشی از کانال پمپ کانال گتوند
 • بازسازی بخشی از کانال اصلی شبکه آبیاری شهید رجایی
 • بازسازی بخشی از کانال اصلی جایزان
 • مرمت و بازسازی اسپیل کرخه

اقدامات مهم صورت گرفته علاوه بر انجام عملیات نگهداری و تعمیرات مستمر سالیانه شامل:

 • تهیه نرم افزار سیستم مکانیزه ثبت اطلاعات، گردش کار و تهیه صورت وضعیت: مقرر گردید در سال 1393 به تهیه بستر سخت افزاری آن در یک شبکه به صورت آزمایشی نرم افزار مذکور اجرایی گردد.
 • تهیه دستورالعمل جامع نحوه انتخاب و حق الزحمه نظارت بر عملیات نت: مقرر گردید بر اساس این دستورالعمل نظارت بر کلیه عملیات نگهداری و تعمیرات جاری به مهندسین مشاور واگذار گردد.
 • شناسایی کلیه نقاط حادثه خیز شبکه  های آبیاری: مقرر گردید ه است در سال 1394 ضمن انجام مطالعات جامع طرح ایمن سازی نقاط حادثه خیز شبکه های آبیاری و عملیات ایمن سازی بخشی از نقاط حادثه خیر شناسایی شده در قالب اعتبارات سرمایه ای اجرایی گردد.
 • به روز رسانی فهرست بها خاص عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری
 •  

 تاریخ ثبت : پنجشنبه 12 دی 1398
  آخرین به روزرسانی : یکشنبه 15 دی 1398
 پشتیبانی گروه دیبا
 11471

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 1,647
 • شناسه IP شما : 100.26.176.111

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)