شرح وظایف معاونت

 

شرح وظایف معاونت  طرح و توسعه سد و نیروگاه

 • بکارگیری و هدایت کلیه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در مطالعه و اجرای طرح های سد و نیروگاه به منظور دسترسی به اهداف و برنامه ها در چارچوب سیاست ها و اولویت های تعیین شده
 • برنامه ریزی و نظارت بر کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح های سد و نیروگاه و طرحهای علاج بخشی سدها و نیروگاهها با هماهنگی واحدهای ذیربط
 • نظارت برحسن اجرای طرح های سد و نیروگاه و علاج بخشی سد ها و نیروگاهها و  قراردادهای در دست اجرا و کنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه های از پیش تعیین شده .
 • نظارت بر مطالعات و بررسی های زیست محیطی ، مطالعات اجتماعی و تدوین نظامهای بهره برداری و مستند سازی طرح های عمرانی در کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح .
 • ارائه خدمات مشورتی و پشتیبانی های تخصصی به مجریان طرحها با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در ارتباط با فعالیت های محوله .
 • اعلام برنامه های مطالعاتی و اجرائی و مشخصات فنی و احجام عملیات مورد نظر طرح های عمرانی به معاونت برنامه ریزی سازمان
 • نظارت بر مبادله و پیگیری موافقت نامه های طرحهای سد و نیروگاه و تخصیص بودجه و انجام هماهنگی های لازم
 • همکاری با معاونت برنامه ریزی در تهیه و تنظیم برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت و پیش بینی برنامه های زمانی مطالعات و عملیات اجرائی طرح های سد و نیروگاه
 • بررسی ، پیشنهاد و اتخاذ روش های مناسب در انتخاب مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط، تعیین صلاحیت و انتخاب مجری ، تهیه شرح خدمات ، بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت های موقت و قطعی ، امور اعتباری ، تشکیل کمیته های تخصصی ، در مراحل مطالعه و اجرا و مراحل مختلف طرح با رعایت قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها و بخشنامه های موضوعه
 • برنامه ریزی و هماهنگی با معاونت بهره برداری سد و نیروگاه و معاونت حفاظت و بهره برداری در طول دوره تضمین و برآورد مالی طرحها و پروژه های پیشنهادی
 • تحویل موقت و انجام هماهنگی های لازم به منظور بهره برداری بهینه از طرح های سد و نیروگاه.
 • تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری و سایر گزارشات مدیریتی از وضعیت طرح های سد و نیروگاه و ارائه پیشنهادات ضروری به مقام مافوق
 • هماهنگی و نظارت در استقرارسیستم های اطلاعاتی طرح های سد و نیروگاه به منظور دسترسی سریع به آمار و اطلاعات و تهیه گزارشات تلفیقی و مدیریتی
 • انجام مطالعات و اجرای سیستم های دفاع غیر عامل برای طرحهای سد و نیروگاه .
 • بررسی و پیشنهاد روشهای جدید نظام فنی و اجرایی صنعت آب.
 • بررسی روشهای انجام کار و پیشنهاد روشهای مناسب تر بر اساس قانون افزایش بهره وری در تمام فعالیتهای ذیربط اعم از نیروی انسانی و نوع اجرای کار پیمانی و مشاوره ای .
 • بررسی های فنی مطالعات و گزارشات تهیه شده طرحها .
 • بررسی و نظارت های دوره ای از طرحهای در دست اجرا.
 • رسیدگی صورت وضعیت های ارسالی از مشاوران و پیمانکاران.

 

 تاریخ ثبت : پنجشنبه 12 دی 1398
  آخرین به روزرسانی :
 پشتیبانی گروه دیبا
 11266

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 1,750
 • شناسه IP شما : 44.200.86.95

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)