مطالعات آب های زیرزمینی

 

شرح وظایف مطالعات آبهای زیر زمینی

 • انجام عملیات حفاری چاههای مطالعاتی ( مشاهده ای – اکتشافی – پیزومتری ) در دشتهای آبرفتی.
 • انجام عملیات حفاری چاههای مطالعاتی ( مشاهده ای – اکتشافی – پیزومتری ) در سازندهای سخت و کارستیک.
 • انجام عمیات پمپاژ چاههای اکتشافی و پیزومتری در دشتهای آبرفتی.
 • انجام عملیات پمپاژ چاههای اکتشافی و پیزومتری در سازندهای سخت و کارستیک.
 • نظارت بر انجام عملیات نقشه برداری ( ترازیابی ) چاههای مطالعاتی مشاهده ای – اکتشافی – پیزومتری ).
 • انجام عملیات ژئوفیزیک ( سونداژهای ژئوالکتریک ) در دشتهای آبرفتی و سازندهای سخت و کارستیک.
 • انجام عملیات بسترسازی چشمه های آبرفتی و سازند سخت و کارستیک.
 • انجام عملیات آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی تحت عملکرد استان.
 • انجام عملیات خدمات آماربرداری کمی و کیفی چاههای مشاهده ای و منابع انتخابی در محدوده های مطالعاتی واقع درحوزه های کرخه و هندیجان – جراحی.
 • انجام عملیات خدمات آماربرداری کمی و کیفی چاههای مشاهده ای و منابع انتخابی در محدوده هایی مطالعاتی واقع درحوزه کارون بزرگ.
 • انجام مطالعات شناخت منابع آب زیرزمینی در دشتهای آبرفتی.
 • انجام مطالعات شناخت منابع آب زیرزمینی در سازندهای سخت و کارستیک.
 • انجام مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی در دشتهای آبرفتی.
 • انجام مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی در سازندهای سخت و کارستیک.
 • انجام ادامه مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی در دشتهای آبرفتی.
 • انجام ادامه مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی در سازندهای سخت و کارستیک.
 • پیگیری و نظارت بر خرید ادوات و تجهیزات اعم از دستگاههای درون چاهی (دیتالاگر) ، سوندهای الکتریکی درون چاهی و لوله های حفاری و .... .
 • جمع آوری اطلاعات و آمار و تهیه و ترسیم نمودار تخلیه سالانه از منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی تحت عملکرد.
 • جمع آوری اطلاعات و آمار و تهیه و ترسیم نقشه های تیسن و ترسیم نمودار هیدروگراف واحد در دشت های مطالعاتی تحت عملکرد.

 تاریخ ثبت : پنجشنبه 12 دی 1398
  آخرین به روزرسانی :
 پشتیبانی گروه دیبا
 9464

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 34
 • شناسه IP شما : 3.233.242.67

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)