دفتر مطالعات محیط زیست و کیفیت منابع آب

 

شرح وظایف دفتر مطالعات محیط زیست و کیفیت منابع آب

 • برنامه ریزی و هماهنگی با ستاد وزارت نیرو در خصوص اجرای برنامه های مطالعات،پیشگیری و حفاظت کیفی منابع آب
 • نظارت و پیگیری اجرای صحیح کلیه قوانین،آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با حفاظت کیفی منابع آب
 • مطالعه ،بررسی و ساماندهی اطلاعات رودخانه ها و تالاب ها،منابع آبی و سواحل آنها در محدوده عملکرد سازمان
 • برنامه ریزی برای انجام مطالعات لازم به منظور شناخت کمیت آب در محدوده های مطالعاتی
 • تهیه برنامه های مدیریت زیست محیطی (EMS) جهت رودخانه ها و تالاب ها ،منابع آبی و سواحل آنها در محدوده عملکرد سازمان
 • مطالعه و اظهارنظر در مورد گزارشات ارزیابی زیست محیطی در رابطه با طرح های مرتبط با منابع آبی
 • تهیه شرح خدمات تیپ ارزیابی درخصوص مطالعاتی که فاقد شرح خدمات مشخص می باشند و مطالعه ،بررسی و رفع نواقص موجود در شرح خدمات مطالعات ارزیابی زیست محیطی تهیه شده توسط مشاورین
 • جمع آوری قوانین جدید زیست محیطی و همکاری با مشاورین در زمینه لحاظ نمودن جدیدترین قوانین زیست محیطی
 • تهیه شناسنامه زیست محیطی رودخانه ها و تالاب ها و بروز نمودن آنها براساس اطلاعات جدید
 • بررسی میزان و بارآلودگی در رودخانه ها ،تالابها و سایر منابع آبی
 • بررسی میزان آلودگی خاک در اراضی ساحلی رودخانه ها و تالاب های تحت کنترل سازمان و ارائه راهکارهای کنترل و کاهش آلودگی
 • مطالعه و اظهارنظر درخصوص گزارشات مختلف مهندسین مشاور در رابطه با طرحهای مرتبط با رودخانه ها ،تالابها و سواحل در بخش محیط زیست و همکاری با دفتر فنی طرحها در این زمینه
 • نظارت بر انجام نمونه برداری های زیست محیطی،مطالعات کیفیت آب،خاک و اکولوژی،انجام آزمایشات کیفیت زیست محیطی،جنبه های اجتماعی،اقتصادی،بهداشتی و عدم توازن زیستی و سایر خدمات فنی که بوسیله مهندسین مشاور یا به صورت امانی در زمینه رودخانه ها،تالاب ها،سواحل و منابع آبی آنها
 • بررسی و اظهارنظر و ارائه راهکار درخصوص حوادث و مسائل غیرمترقبه زیست محیطی پروژه های سازمان در زمینه رودخانه ها،تالابها و سواحل
 • مطالعه و پیگیری ،تهیه نقشه ها و پهنه بندی کیفیت و آلودگی منابع آب با استفاده از GIS
 • ارائه راهکارهای مشخص و علمی درخصوص مشکلات زیست محیطی رودخانه ها،تالابها و سواحل
 • مطالعات موردی درخصوص اثرات پسآبهای مختلف (صنعتی،کشاورزی و شهری) و ارائه راهکارهای کاهش آثار
 • تهیه بانک اطلاعاتی از وضعیت محیط زیست رودخانه ها و تالابها ،منابع آبی و سواحل آنها در محدوده عملکرد سازمان
 • بررسی عناوین تحقیقاتی و پروژه های پیشنهادی به سازمان
 • سنجش و پایش کمی و کیفی هیدروکربورهای نفتی،سموم کشاورزی،فلزات سنگین و پارامترهای بیولوژیکی و میکروبیولوژیکی در نمونه های آب،پسآب و رسوب
 • پایش مداوم وضعیت کمی و کیفی رسوب معلق و بار کف منابع آبی و آزمایشات فیزیک و شیمیایی
 • برنامه ریزی جهت استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) و سایر الزامات مشابه در زمینه حفاظت کیفی منابع آب
 • برنامه ریزی و نظارت بر نحوه استقرار،توسعه و تجهیزات ایستگاههای کنترل خودکار و غیرخودکار و ساماندهی آزمایشگاههای کنترل کیفی
 • درخواست نیازهای اطلاعات پایه و پارامترهای آلودگی منابع آب مورد نیاز از معاونت مطالعات پایه منابع آب
 • برنامه ریزی برای نظارت دوره ای ،حسب مورد در خصوص آخرین وضعیت ایستگاههای رفتارسنجی کیفی منابع آب
 • بررسی و اظهار نظر درخصوص محتوای تخصصی شرح خدمات و گزارشات ارزیابی جهت کلیه طرح های آبی و سایر طرح های تأثیر گذار بر منابع آب و هماهنگی با بخش های ذیربط به منظور ملحوظ نمودن جنبه های حفاظت کیفی و بهره برداری منابع آب
 • برنامه ریزی و نظارت در خصوص نحوه تخلیه ،بازچرخانی و بهره برداری از پساب کاربری های مختلف از تصفیه خانه های فاضلاب شهری،صنعتی،و سیستم های دفع رواناب سطحی به منابع آبی پذیرنده از نقطه نظر کیفی

 

 تاریخ ثبت : پنجشنبه 12 دی 1398
  آخرین به روزرسانی :
 پشتیبانی گروه دیبا
 11039

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 739
 • شناسه IP شما : 100.28.2.72

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)