گروه نقشه برداری

 

گروه نقشه برداری

سازمان آب و برق خوزستان جهت انجام ماموریتهای سازمانی خود بویژه در دو زمینه توسعه طرحهای عمرانی و نیز مطالعات و نقشه های پایه منابع آب بطور مستقیم و پایه ای با نقشه برداری سر و کار دارد.

شرح وظایف:

 • ایجاد هماهنگی در تهیه نقشه های آنالوگ شامل نقشه های توپوگرافی، مقاطع عرضی، پروفیلهای طولی و . . ..
 • جلوگیری از انجام کارهای تکراری در زمینه نقشه برداری.
 • انجام پروژه های مطالعاتی در زمینه GIS.
 • تهیه نقشه های مبنایی استان و حوضه های آبریز حوزه عملکرد سازمان آن و برق خوزستان از مراجع ذیصلاح متولی این امر.
 • تهیه نقشه های مورد نیاز مشاورین و طرحهای عمرانی سازمان بصورت آنالوگ و رقومی.
 • سیاست گذاری در تهیه و تدوین برنامه های آبنگاری و هیدروگرافی مخازن سدها و نیز تالابها و رودخانه ها و….
 • سیاست گذاری در تهیه و تدوین برنامه های میکروژئو دزی سدهای استان.
 • سیاست گذاری در تهیه و تدوین برنامه های انجام عملیات کاداستر اراضی استان بعنوان داده های پایه GIS منابع آب.
 • نظارت بر عملیات خاص نقشه برداری نظیر هیدروگرافی و میکروژئودزی.
 • پیشنهاد د.وره های آموزشی در زمینه های علوم نقشه برداری.
 • همکاری با مجامع علمی و تبادل اطلاعات در زمینه علوم نقشه برداری.
 • تمرکز فعالیتهای علمی و فنی مرتبط با نقشه برداری در سازمان
 • نظارت در خرید لوازم و ابزار نقشه برداری( نظیرGPS، اکوساندر، …) برای سایر بخشهای سازمان.
 • ارائه مشاوره به بخشهای مختلف سازمان و شرکت در جلسات مرتبط با فعالیتهای نقشه برداری.

 

 تاریخ ثبت : پنجشنبه 12 دی 1398
  آخرین به روزرسانی : پنجشنبه 12 دی 1398
 پشتیبانی گروه دیبا
 10427

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 727
 • شناسه IP شما : 100.28.2.72

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)