دفتر مطالعات تلفیق منابع آب

 

شرح وظایف دفتر مطالعات تلفیق منابع آب

آبانماه 1394 دفتر مطالعات تلفیق منابع آب به عنوان یکی از زیر مجموعه های معاونت مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان به منظور شناخت پتانسیل های منابع آب استان ،مدیریت بهینه و توسعه پایدار این منابع از یک سو ودر راستای سیاست ها ،خط مشی ها و برنامه های سازمان آب وبرق خوزستان و وزارت نیرو در بخش آب و نیل به اهداف آن از سوی دیگر ، اقدام های زیر را با انجام هماهنگی های لازم با سازمان مدیریت منابع آب کشور ورعایت استاندارد ها و بخشنامه های مربوطه به عنوان شرح وظایف خود در دو بخش "مطالعات بیلان منابع آب " و " بانک اطلاعاتی منابع آب " به انجام می رساند.

مطالعات بیلان منابع آب

 •  آمار برداری از کلیه منابع و مصارف آب سطحی و زیر زمینی حوزه عملکرد سازمان .
 • تهیه اطلس منابع آب کلیه حوزه های آبریز درجه 2 حیطه عملکرد سازمان .
 • تهیه مطالعات بیلان هیدرو کلیماتولوژی و بیلان منابع آب محدوده های مطالعاتی حوزه عملکرد سلزمان .
 • مطالعات امکان سنجی تغذیه مصنوعی کلیه دشت های خوزستان .
 • تهیه مدل تلفیقی منابع آب سطحی و زیر زمینی کلیه محدوده های مطالعاتی حوزه عملکرد سازمان .
 • تهیه مدل کمی و کیفی رود خانه هایاستان و تعیین پالایش طبیعی آن .
 • تحلیل بارش و رگبار کلیه ایستگاههای بارانسنجی حوزه عملکرد سازمان .
 • تهیه گزارش های موردی بنا به نیاز سازمان یا شرکت مدیریت منابع آب نظیر گزارش خشکسالی .

این دفتر جهت انجام مطالعات فوق الذکر و برای حصول به نتایج مورد نظر ، شرح خدمات مناسب و اسناد مناقصه لازم را برای هریک از پروژه های یاد شده تهیه ، تدوین و تأیید نموده و با اخذ مجوز از هیئت مدیره و هماهنگی با امور قرار داد ها مناقصه های لازم را برگزار ، مشاوران اصلح را انتخاب و انجام پروژه های مذکور را طی قرار داد های مختلفی به عوامل انجام کار ابلاغ نموده است . همچنین نظارت کافی و خدمات کارفرمایی مورد نیاز پروژه ها با توجه به شرح خدمات و برنامه زمانبندی آنها اعمال می گردد .

بانک اطلاعاتی منابع آب 

 

 

برای ثبت و نگهداری ،حفاظت و مدیریت جامع داده ها و اطلاعات پایه منابع آب در بخش آبهای سطحی ، زیر زمینی و تلفیق منابع آب و همچنین قابلیت مناسب و سریع ارائه آنها در فرمتهای مناسب به کلیه طیف مشتریان (وزارت نیرو ، مشاورین ، موءسسا ت تحقیقاتی ،دانشجویان و ...) ،دفتر مطالعات تلفیق منابع آب سازمان آب و برق خوزستان سامانه ای تحت عنوان " بانک اطلاعاتی پایه منابع آب " را برپا نموده و بهره برداری می نماید .    

برای استقرار این سامانه نسخه اولیه ای از نرم افزار آن با عنوان "دیتا ایز تحت داس " از سوی وزارت نیرو ارسال گردیده و برای استفاده از آن آموزش های لازم داده شد . از سال 1379 دفتر مطالعات تلفیق منابع آب توسط کاربران آموزش دیده اقدام به ورود کلیه داده ها و اطلاعات پایه منابع نمود . این داده هادر قالب فرمهای استاندارد در بانک ثبت و ضبط می شوند . در طی پروسه ورود آمار و اطلاعات وهمچنین در تعامل با مشتریان ، نقاط قوت و زمینه های بهبود این سامانه از جمله انتقال آن از سیستم عامل داس به ویندوز ، تکمیل QUERRY ها و همچنین قابلیت کاربر پسند بودن و ...تعیین شده و گروه بانک اطلاعاتی این دفتر اقدام به انتقال اطلاعات پایه منابع آب از سیستم تحت داس به ویندوز نمود و در سال 1384 کلیه آمار و اطلاعات از بانک دیتا ایز تحت داس به ویندوز انجام شد و کلیه اطلاعات به صورت یکپارچه در دیتا ایز تحت ویندوز ذخیره شدند .

علاوه بر بروز رسانی بانک اطلاعات دیتا ایز این گروه باید حجم فعالیتهای انجام شده را برآورد و گزارشاتی را در قالب فرمت های تعیین شده ستاد شامل گزارشات سه ماهه پیشرفت فیزیکی بانک اطلاعاتی و نیز گزارشات سالانه و موردی مورد نیاز ستاد را تهیه و به دفتر مطالعات پایه منابع آب ارسال نمایند .

 • پیگیری و ایجاد هماهنگی لازم جهت اخذ آمار آب سطحی شامل آمار بارش، برف، تبخیر ، دبی– اشل، سیلاب، شدت بارندگی ، مقاطع عرضی رودخانه ها در محل ایستگاه و اندازه گیری آبدهی .
 • پیگیری و ایجاد هماهنگی لازم جهت اخذ آمار آب زیرزمینی شامل آمار سطح آب چاههای پیزومتری و منابع انتخابی کمی و کیفی و سونداژ الکتریکی و آزمون پمپاژ و حفاری و آمارهای مربوط به طرح آماربرداری شامل چاه ، چشمه، قنات، ایستگاه پمپاژ، انهار سنتی ، آب بندها و ...
 • پیگیری و ایجاد هماهنگی لازم جهت اخذ آمار امور کیفی منابع آب شامل کیفیت آب سطحی ، غلظت رسوب، آلودگی، بارکف و دانه بندی.
 • ورود و ادیت داده های آماری اخذ شده از دفاتر آب سطحی ، آب زیرزمینی و امور کیفی منابع آب به منظور تکمیل فرمهای مربوطه در بانک اطلاعاتی دیتا ایز .
 • بروز رسانی بانک اطلاعاتی پایه منابع آب و ارائه یک نسخه از آن به دفتر مطالعات پایه منابع آب تهران.
 • تهیه بانک های اطلاعاتی مورد نیاز دفتر مطالعات تلفیق منابع آب .
 • تبدیل آمارهای روزانه اخذ شده از دفتر مطالعات آب سطحی به آمار ماهانه و ورود و ادیت آمار ماهانه به بانک اطلاعاتی دبی و پارامترهای هواشناسی شامل بارش ، تبخیر ، سرعت باد ، نم نسبی و پارمترهای پنج گانه دما( حداقل مطلق دما، حداکثر مطلق دما، متوسط ماهانه دما، متوسط حداقل دما و متوسط حداکثر دما).
 • برنامه نویسی موردی جهت ورود آمار به بانک اطلاعاتی دیتا ایز و یا در جهت تهیه گزارشات مورد نیاز دفتر .
 • تهیه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه ، فصلی و سالانه و نیز پیش نویس نامه ها و گزارشات موردنیاز مسئولین دفتر مطالعات پایه منابع آب تهران .
 • برنامه ریزیهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت و پیش بینی های لازم جهت فعالیت بخش بانک اطلاعاتی و انجام مطالعات تلفیق در سطح محدوده های مطالعاتی.
 • ارائه آمار و اطلاعات آب سطحی ، آب زیرزمینی و امور کیفی به صورت روزانه یا ماهانه به متغاضیان معرفی شده از سوی معاونت مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب و مدیر دفتر مطالعات تلفیق منابع آب .
 • برآورد میزان و حجم اطلاعات ارائه شده به متقاضیان بصورت ماهانه و سالانه جهت تکمیل گزارش عملکرد.
 • انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی زمانی با توجه به حجم فعالیتها در راستای پروژه های ابلاغی سالانه از دفتر مطالعات پایه منابع آب تهران .
 • هماهنگی و برنامه ریزی مدون در زمینه همکاری و تشریک مساعی با دفتر مطالعات تلفیق منابع آب .

 

 تاریخ ثبت : پنجشنبه 12 دی 1398
  آخرین به روزرسانی :
 پشتیبانی گروه دیبا
 10965

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 21
 • شناسه IP شما : 44.200.86.95

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)