» یاد آوری کلمه عبور

دفتر مطالعات تلفیق منابع آب

 

شرح وظایف دفتر مطالعات تلفیق منابع آب

آبانماه 1394 دفتر مطالعات تلفیق منابع آب به عنوان یکی از زیر مجموعه های معاونت مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان به منظور شناخت پتانسیل های منابع آب استان ،مدیریت بهینه و توسعه پایدار این منابع از یک سو ودر راستای سیاست ها ،خط مشی ها و برنامه های سازمان آب وبرق خوزستان و وزارت نیرو در بخش آب و نیل به اهداف آن از سوی دیگر ، اقدام های زیر را با انجام هماهنگی های لازم با سازمان مدیریت منابع آب کشور ورعایت استاندارد ها و بخشنامه های مربوطه به عنوان شرح وظایف خود در دو بخش "مطالعات بیلان منابع آب " و " بانک اطلاعاتی منابع آب " به انجام می رساند.

مطالعات بیلان منابع آب

 •  آمار برداری از کلیه منابع و مصارف آب سطحی و زیر زمینی حوزه عملکرد سازمان .
 • تهیه اطلس منابع آب کلیه حوزه های آبریز درجه 2 حیطه عملکرد سازمان .
 • تهیه مطالعات بیلان هیدرو کلیماتولوژی و بیلان منابع آب محدوده های مطالعاتی حوزه عملکرد سلزمان .
 • مطالعات امکان سنجی تغذیه مصنوعی کلیه دشت های خوزستان .
 • تهیه مدل تلفیقی منابع آب سطحی و زیر زمینی کلیه محدوده های مطالعاتی حوزه عملکرد سازمان .
 • تهیه مدل کمی و کیفی رود خانه هایاستان و تعیین پالایش طبیعی آن .
 • تحلیل بارش و رگبار کلیه ایستگاههای بارانسنجی حوزه عملکرد سازمان .
 • تهیه گزارش های موردی بنا به نیاز سازمان یا شرکت مدیریت منابع آب نظیر گزارش خشکسالی .

این دفتر جهت انجام مطالعات فوق الذکر و برای حصول به نتایج مورد نظر ، شرح خدمات مناسب و اسناد مناقصه لازم را برای هریک از پروژه های یاد شده تهیه ، تدوین و تأیید نموده و با اخذ مجوز از هیئت مدیره و هماهنگی با امور قرار داد ها مناقصه های لازم را برگزار ، مشاوران اصلح را انتخاب و انجام پروژه های مذکور را طی قرار داد های مختلفی به عوامل انجام کار ابلاغ نموده است . همچنین نظارت کافی و خدمات کارفرمایی مورد نیاز پروژه ها با توجه به شرح خدمات و برنامه زمانبندی آنها اعمال می گردد .

بانک اطلاعاتی منابع آب 

 

 

برای ثبت و نگهداری ،حفاظت و مدیریت جامع داده ها و اطلاعات پایه منابع آب در بخش آبهای سطحی ، زیر زمینی و تلفیق منابع آب و همچنین قابلیت مناسب و سریع ارائه آنها در فرمتهای مناسب به کلیه طیف مشتریان (وزارت نیرو ، مشاورین ، موءسسا ت تحقیقاتی ،دانشجویان و ...) ،دفتر مطالعات تلفیق منابع آب سازمان آب و برق خوزستان سامانه ای تحت عنوان " بانک اطلاعاتی پایه منابع آب " را برپا نموده و بهره برداری می نماید .    

برای استقرار این سامانه نسخه اولیه ای از نرم افزار آن با عنوان "دیتا ایز تحت داس " از سوی وزارت نیرو ارسال گردیده و برای استفاده از آن آموزش های لازم داده شد . از سال 1379 دفتر مطالعات تلفیق منابع آب توسط کاربران آموزش دیده اقدام به ورود کلیه داده ها و اطلاعات پایه منابع نمود . این داده هادر قالب فرمهای استاندارد در بانک ثبت و ضبط می شوند . در طی پروسه ورود آمار و اطلاعات وهمچنین در تعامل با مشتریان ، نقاط قوت و زمینه های بهبود این سامانه از جمله انتقال آن از سیستم عامل داس به ویندوز ، تکمیل QUERRY ها و همچنین قابلیت کاربر پسند بودن و ...تعیین شده و گروه بانک اطلاعاتی این دفتر اقدام به انتقال اطلاعات پایه منابع آب از سیستم تحت داس به ویندوز نمود و در سال 1384 کلیه آمار و اطلاعات از بانک دیتا ایز تحت داس به ویندوز انجام شد و کلیه اطلاعات به صورت یکپارچه در دیتا ایز تحت ویندوز ذخیره شدند .

علاوه بر بروز رسانی بانک اطلاعات دیتا ایز این گروه باید حجم فعالیتهای انجام شده را برآورد و گزارشاتی را در قالب فرمت های تعیین شده ستاد شامل گزارشات سه ماهه پیشرفت فیزیکی بانک اطلاعاتی و نیز گزارشات سالانه و موردی مورد نیاز ستاد را تهیه و به دفتر مطالعات پایه منابع آب ارسال نمایند .

 • پیگیری و ایجاد هماهنگی لازم جهت اخذ آمار آب سطحی شامل آمار بارش، برف، تبخیر ، دبی– اشل، سیلاب، شدت بارندگی ، مقاطع عرضی رودخانه ها در محل ایستگاه و اندازه گیری آبدهی .
 • پیگیری و ایجاد هماهنگی لازم جهت اخذ آمار آب زیرزمینی شامل آمار سطح آب چاههای پیزومتری و منابع انتخابی کمی و کیفی و سونداژ الکتریکی و آزمون پمپاژ و حفاری و آمارهای مربوط به طرح آماربرداری شامل چاه ، چشمه، قنات، ایستگاه پمپاژ، انهار سنتی ، آب بندها و ...
 • پیگیری و ایجاد هماهنگی لازم جهت اخذ آمار امور کیفی منابع آب شامل کیفیت آب سطحی ، غلظت رسوب، آلودگی، بارکف و دانه بندی.
 • ورود و ادیت داده های آماری اخذ شده از دفاتر آب سطحی ، آب زیرزمینی و امور کیفی منابع آب به منظور تکمیل فرمهای مربوطه در بانک اطلاعاتی دیتا ایز .
 • بروز رسانی بانک اطلاعاتی پایه منابع آب و ارائه یک نسخه از آن به دفتر مطالعات پایه منابع آب تهران.
 • تهیه بانک های اطلاعاتی مورد نیاز دفتر مطالعات تلفیق منابع آب .
 • تبدیل آمارهای روزانه اخذ شده از دفتر مطالعات آب سطحی به آمار ماهانه و ورود و ادیت آمار ماهانه به بانک اطلاعاتی دبی و پارامترهای هواشناسی شامل بارش ، تبخیر ، سرعت باد ، نم نسبی و پارمترهای پنج گانه دما( حداقل مطلق دما، حداکثر مطلق دما، متوسط ماهانه دما، متوسط حداقل دما و متوسط حداکثر دما).
 • برنامه نویسی موردی جهت ورود آمار به بانک اطلاعاتی دیتا ایز و یا در جهت تهیه گزارشات مورد نیاز دفتر .
 • تهیه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه ، فصلی و سالانه و نیز پیش نویس نامه ها و گزارشات موردنیاز مسئولین دفتر مطالعات پایه منابع آب تهران .
 • برنامه ریزیهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت و پیش بینی های لازم جهت فعالیت بخش بانک اطلاعاتی و انجام مطالعات تلفیق در سطح محدوده های مطالعاتی.
 • ارائه آمار و اطلاعات آب سطحی ، آب زیرزمینی و امور کیفی به صورت روزانه یا ماهانه به متغاضیان معرفی شده از سوی معاونت مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب و مدیر دفتر مطالعات تلفیق منابع آب .
 • برآورد میزان و حجم اطلاعات ارائه شده به متقاضیان بصورت ماهانه و سالانه جهت تکمیل گزارش عملکرد.
 • انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی زمانی با توجه به حجم فعالیتها در راستای پروژه های ابلاغی سالانه از دفتر مطالعات پایه منابع آب تهران .
 • هماهنگی و برنامه ریزی مدون در زمینه همکاری و تشریک مساعی با دفتر مطالعات تلفیق منابع آب .

 

 تاریخ ثبت : پنجشنبه 12 دی 1398
  آخرین به روزرسانی :
 پشتیبانی گروه دیبا
 9055

  آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 5 - 33337001 (061)
 • فکس: 33331001 (061)
 • پیام کوتاه: 2000061
 • ایمیل: info@kwpa.gov.ir

  آمار سایت

 • کاربران آنلاین:3
 • بیشترین بازدید همزمان:568
 • بازدید امروز:197
 • بازدید دیروز:605
 • کل بازدید:1,014,226
 • آخرین به روزرسانی:1401/12/20 11:16:39