» یاد آوری کلمه عبور

دفتر برنامه ریزی و کنترل منابع آب

 

شرح وظایف دفتر برنامه ریزی و کنترل منابع آب

 • نظارت بر عملکرد گروه های موجود در مدیریت
 • نظارت و بررسی بر عملکرد ذخایر منابع آبی سدهای استان
 • نظارت بر تهیه و اجرای دستورالعمل های صادره بهره برداری مخازن سدهای استان خوزستان
 • نظارت بر عملکرد وبهره برداری کلیه سدهای مخزنی ، تنظیمی وانحرافی در حوزه های آبریز رودخانه های استان خوزستان
 • نظارت وانجام پیش بینی مقادیر آب ورودی به مخازن سدهای استان خوزستان
 • نظارت بر پردازش و تجزیه وتحلیل های آماری و انجام محاسبات لازمه مورد نیاز
 • نظارت بر برنامه ریزی کوتاه مدت بهره برداری از مخازن سدهای استان خوزستان
 • نظارت بر برنامه ریزی بلند مدت بهره برداری از مخازن سدهای استان خوزستان
 • نظارت بر تهیه گزارشات فنی و درخواستی و بررسی گزارشات ارسالی
 • کسب اطلاعات مستمر از محدودیت ها ، وضعیت موجود ، برنامه های آتی کلیه سدها وهمچنین فعالیت عمرانی متاثر بر آبگذری رودخانه های استان خوزستان
 • شرکت در جلسات و هماهنگی با سایر مجموعه های مرتبط در خصوص وظایف محوله
 • نظارت بر پردازش تصاویر ماهواره ای بمنظور تعیین سطح پوشش برفی حوزه های آبریز
 • بررسی و نظارت بر پیش بینی های سینوپتیکی و بلند مدت هواشناسی
 • نظارت بر کارکرد مستمر مدل های پیش بینی عددی وضع هوا و همچنین مدل های هیدرولوژیکی
 • نظارت و جمع آوری و تهیه و تکمیل با نکهای اطلاعاتی موجود و مورد نیاز و بررسی صحت و سقم کلیه آما رو اطلاعات دریافتی
 • نظارت و تهیه اطلاعات و کاربری دادهها درمحیط GIS
 • نظارت برزمین مرجع نمودن کلیه اطلاعات دریافتی از ماهواره ها و تهیه نقشه های زمینی
 • نظارت بر تهیه گزارشات پیش بینی وضع هوا و اعلام هشدارهای هواشناسی
 • پیگیری ورصد تغییرات نرم افزاری مرتبط با منابع آب
 • توسعه مدلهای کامپیوتری بهینه سازی منابع آب

 

 تاریخ ثبت : پنجشنبه 12 دی 1398
  آخرین به روزرسانی :
 پشتیبانی گروه دیبا
 7307

  آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 5 - 33337001 (061)
 • فکس: 33331001 (061)
 • پیام کوتاه: 2000061
 • ایمیل: info@kwpa.gov.ir

  آمار سایت

 • کاربران آنلاین:5
 • بیشترین بازدید همزمان:568
 • بازدید امروز:181
 • بازدید دیروز:605
 • کل بازدید:1,014,210
 • آخرین به روزرسانی:1401/12/20 11:16:39