دفتر رسوب و اقلیم

 

شرح وظایف دفتر رسوب و اقلیم

تهیه اطلاعات پایه و ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص فرسایش و رسوب در حوضه های آبریز و رودخانه ها، ساماندهی مطالعات، اندازه گیری و نمونه برداری، مقطع برداری و بتیمتری رودخانه ها و مخازن از فعالیتهای اصلی مرکز رسوب می باشد.

همکاری و مشارکت در انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه رسوب در با مرکز علمی و تحقیقاتی، در آزمایشگاه های فرسایش و رسوب این مرکز صورت می گیرد. 

 

رودخانه ها

 • برداشت اطلاعات شامل برداشت رسوب بستر و معلق و مواد بستر
 • بررسی فرسایش و رسوبگذاری در طول رودخانه و در مجاورت سازه های هیدرولیکی
 • بررسی روشهای مختلف ساماندهی رودخانه
 • استفاده از مدلهای ریاضی در مطالعات فرسایش و رسوب رودخانه
 • بررسی مکانیسم انتقال رسوب در شرایط سیلابی

 

سواحل و بنادر

 • مطالعه فرآیند انتقال رسوب در مصب‌ها و خورها
 • استفاده از تکنیک RS و GIS در تعیین غلظت رسوب سطحی مصب رودخانه ها
 • بررسی روشهای مدیریتی کنترل رسوب در مصب رودخانه ها
 • بررسی فرآیند رسوبگذاری در شرایط برخورد آب شور و شیرین
 • بررسی تغییرات مورفولوژی سواحل
 • استفاده از مدل های ریاضی در مطالعه هیدرولیک جریانات جزر و مدی و امواج ساحلی

 

شبکه‌های آبیاری

 • بررسی فرآیند رسوبگذاری در شبکه های آبیاری
 • استفاده از مدلهای ریاضی در تعیین الگوی رسوبگذاری در شبکه ها
 • ارائه روشهای مناسب بهره برداری و نگهداری از شبکه ها
 • ارائه روشهای مناسب کنترل رسوبگذاری در شبکه ها
 • بررسی شرایط رسوبگذاری در محل آبگیرها

مخازن سدها

 • بررسی سرشاخه های رسوبزا و تعیین درصد اهمیت هر یک از آنها در میزان رسوبگذاری مخازن
 • بررسی فرایند رسوبگذاری در مخازن سدها
 • بررسی روشهای مناسب رسوب زدایی از مخازن سدها
 • بررسی مکانیسم جریان غلیظ در رسوبگذاری و رسوبزدایی مخازن سدها
 • بررسی کاربرد مدلهای ریاضی در روند رسوبگذاری در مخازن
 • بررسی کاربرد مدلهای ریاضی در فرآیند آبشویی رسوبات از مخازن
 • تجزیه و تحلیل داده های جریان غلیظ در مخازن سدها
 • تعیین موقعیت و تناوب اندازه گیریهای جریان غلیظ

رسوب سنجی و رسوب شناسی

 • تهیه دستورالعمل استاندارد نمونه‌برداری رسوبات معلق و بستر
 • تهیه دستورالعمل استاندارد جریان‌سنجی
 • تجزیه و تحلیل داده های نمونه برداری بار کف رسوبات
 • تجزیه و تحلیل داده های نمونه برداری بار معلق رسوبات
 • تجزیه و تحلیل داده های جریان
 • نظارت بر اندازه گیری داده‌های جریان، بار کف و بار معلق رسوبات
 • تهیه منحنی های دبی آب –دبیرسوب
 • تهیه دستورالعمل تفکیک بار شسته از بار معلق
 • نظارت بر سلامت وسایل اندازه‌گیری موجود در ایستگاهها
 • کانی شناسی با استفاده از دیفراکتومتری
 • تعیین منابع تامین رسوب در بالادست حوضه‌های آبریز با استفاده از نتایج کانی شناسی
 • استفاده از تکنیک RS و GIS به منظورتهیه نقشه های شدت فرسایش پذیری  حوضه‌ها
 • تعیین نقشه های مواد رسوبی حوضه های بالادست سدها

ساخت و کالیبراسیون مدلهای فیزیکی

 • ساخت مدلهای فیزیکی برای شناخت مکانیسم انتقال رسوب در جریانات جزر و مدی و امواج ساحلی
 • گسترش استفاده از مدلهایی با مقیاس کوچک (میکرو مدل) در طرحهای مهندسی رودخانه
 • ساخت مدل فیزیکی برای تعیین روشهای بهینه آبشویی رسوبات از مخازن سدها با در نظر گرفتن پدیده جریان غلیظ
 • طراحی مدلهای فیزیکی مناسب برای مطالعه رسوبگذاری در شبکه های آبیاری
 • ساخت مدل فیزیکی برای بررسی فرآیند فرسایش و رسوبگذاری در قوس رودخانه ها
 • حضور دائم در محل ساخت مدل‌های فیزیکی و نظارت بر ساخت و ابزاربندی
 • نظارت بر نحوه انجام آزمایشها
 • نیاز‌سنجی خرید تجهیزات اندازه‌گیری و ابزار دقیق
 • ایجاد ارتباط با شرکت‌های سازنده ابزار دقیق اندازه‌گیری جریان
 • ایجاد ارتباط با مؤسسات تحقیقات هیدرولیک رسوب داخلی و خارجی
 • ارائه گزارش جامع از انجام آزمایشات به مدیریت مطالعات رسوب

هیدروگرافی و بتیمتری

 • تهیه‌ی شرح خدمات انجام عملیات هیدروگرافی مخازن سدها و مقطع برداری رودخانه ها حسب نیاز
 • نظارت بر انجام عملیات هیدروگرافی مخازن سدهای تحت پوشش و مقطع برداری رودخانه ها براساس استانداردهای مربوطه
 • شرکت در سمینارها و دوره‌های آموزشی تخصصی برای آشنایی و کسب مهارت در فناوری‌های نوین
 • نظارت بر انجام  مطالعات ردیابی رسوبی، تحلیل محیط های رسوبی
 • نظارت کمی و کیفی بر برداشت نمونه های رسوب در ایستگاههای هیدرومتری ، مخازن سدها و غیره
 • ارائه راهکارهای کنترلی مناسب در صورت بروز اشکال در عملیات هیدروگرافی و هیدرومتری
 • تهیه بانک اطلاعاتی امور مطالعات میدانی( شامل هیدروگرافی ، مقطع برداری ، هیدرومتری و رسوب شناسی)
 • بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشات مختلف در دست مطالعه و اجرا
 • پیگیری انتخاب مشاور جهت انجام عملیات هیدروگرافی، مقطع برداری، جریان غلیظ و منشایابی
 • بررسی گزارشات فنی و نقشه‌های تهیه شده گزارشات ارسالی از سوی مشاور و ارائه گزارشات فعالیتها و نتایج حاصله به صورت دوره ای
 • شرکت در دوره های آموزشی، تهیه‌ی گزارشات فنی تخصصی و  مقالات وارائه سمینارهای مرتبط
 • همکاری با سایر گروه های مرتبط، نظارت بر عملکرد کارشناسان زیرمجموعه و انجام کلیه امورمحوله از طریق مدیریت و معاون

فعالیتهای سال جاری مرکز رسوب

ردیف عنوان مرحله
1 هیدروگرافی مارون اجرایی
2 مقطع برداری کوپال و صیدون اجرایی
3 مقطع برداری شاوور اجرایی
4 هیدروگرافی و تعیین حریم سد شهدا و جایزان ابلاغ قرارداد
5 هیدروگرافی سد دز ابلاغ قرارداد
6 نمونه برداری رسوب اهواز اجرایی
7 تهیه بانک مواد بستر کارون ابلاغ قرارداد
8 تعیین حریم سد جره استعلام مشاور
9 تعیین حریم و هدروگرافی سد شهید عباسپور استعلام
10 هیدروگرافی سد حمیدیه استعلام
11 تعیین حریم تکمیل سد کرخه اخذ مجوز دفترفنی
12 پتانسیل یابی معادن شن و ماسه استعلام
13 تحلیل داده های برداشت شده جریان غلیظ مارون اخذ مصوبه
14 فاز یک منشاء یابی رسوبات سد دز اخذ مجوز دفتر فنی
15 تهیه جی پی اس دوفرکانسه تهیه گردید
16 طراحی و جانمایی فلوم آزمایشگاهی یکصد متری اخذ مجوز
17 طراحی و ساخت شناور هیدروگرافی انجام شد
18 تهیه ابزارآلات کارگاهی مرکز رسوب انجام شد
19 هیدروگرافی قبل و بعد از فلاشینگ سد شهید عباسپور انجام شد
20 کاربرد و راه اندازی تجهیزات اندازه گیری ADV انجام شد

 

 

 تاریخ ثبت : یکشنبه 15 دی 1398
  آخرین به روزرسانی :
 پشتیبانی گروه دیبا
 10360

آمار سایت

 • کاربران آنلاین: 568
 • بیشترین بازدید همزمان: 568
 • بازدید امروز: 640
 • شناسه IP شما : 100.28.2.72

آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 33150000 (061)
 • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)