معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی


 

سد تنظیمی - انحرافی گتوند

سد تنظیمی - انحرافی گتوند

جزئیات بیشتر

سد تنظیمی و انحرافی شهدای رامشیر

سد تنظیمی و انحرافی شهدای رامشیر

جزئیات بیشتر

سد تنظیمی و انحرافی آسک

سد تنظیمی و انحرافی آسک

جزئیات بیشتر

شبکه آبیاری و زهکشی شادگان

شبکه آبیاری و زهکشی شادگان

جزئیات بیشتر

شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر

شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر

جزئیات بیشتر

شبکه آبیاری و زهکشی رامهرمز

شبکه آبیاری و زهکشی رامهرمز

جزئیات بیشتر

شبکه آبیاری و زهکشی شهید رجایی

شبکه آبیاری و زهکشی شهید رجایی

جزئیات بیشتر

شبکه آبیاری کرخه شمالی

شبکه آبیاری کرخه شمالی

جزئیات بیشتر

شبکه آبیاری میان آب شوشتر

شبکه آبیاری میان آب شوشتر

جزئیات بیشتر

سد انحرافی دز

سد انحرافی دز

جزئیات بیشتر

سد تنظیمی دز

سد تنظیمی دز

جزئیات بیشتر

شبکه آبیاری و زهکشی ساحل راست رامهرمز- ناحیه دوم

شبکه آبیاری و زهکشی ساحل راست رامهرمز- ناحیه دوم

جزئیات بیشتر

1 2 صفحه:

آمار سایت

  • کاربران آنلاین: 568
  • بیشترین بازدید همزمان: 568
  • بازدید امروز: 1,665
  • شناسه IP شما : 100.26.176.111

آدرس تماس

  • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
  • صندوق پستی: 137 - 61335
  • تلفن: 33150000 (061)
  • فکس دبیرخانه مرکزی: 33158006 (061)